ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼

ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼

Monthly Punjabi Magazine
Smt. Pushpinder Kaur

Chief Editor

ਸਮੂਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ

ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ-ਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। …

ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਊਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਪਆਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਊਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਪਆਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਊਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਪਆਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜਗਰਾਉਂ 04 ਜੂਨ (ਜਸਵੰਿਦਰ ਸੰਿਘ ਡਾਂਗੀਆਂ /ਜਸਬੀਰ ਸੰਿਘ ) ਜ਼ਲਿ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਆਿਣਾ (ਦਹਿਾਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵੰਿਦ ਕੋਲ ਚੁੱਕਆਿ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਆਿ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੰਿਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤੰਿਦਰ ਤਾਟਲਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਵਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ।

ਕਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਪੱਤਰ ਵੱਿਚ ਕਹਿਾ ਕ ਿਕੋਵਡਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਿਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਆਿਂ ਅਥਾਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਆਿ ਹੈ।

”ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ ਿਨਰੰਿਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦੱਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਆਿਗ ਦੱਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਆਿ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੱਿਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕ ਿਯੂਨੀਅਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਡਿ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ”.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਾ ਕ ਿਕੋਵਡਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਰੱਖਆਿ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕ ਿਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਗਲਤਫਹਮਿੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਕਟੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ,ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਬੱਟਆਿ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਟੀਕਆਿਂ ਦੀ ਖਰੀਦ’ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ’। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਡਜਿੀਟਲ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਸਿ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਧਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ‘ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਾਈਸੰਿਗ ਸਲੈਬਜ਼’ ਅਰਥਾਤ ਵੱਖਰੇ ਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।

ਜਵਿੇਂ ਕ ਿਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੱਿਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੱਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਲਿਾ ਆਰਡਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਚਿ ਦੱਿਤਾ ਗਆਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਾ ਕ ਿਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਿਫ 39 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਿਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ 21.31 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਿਫ 4.45 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕ ਿਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਿਫ 3.17% ਹੈ। ਪਛਿਲੇ 134 ਦਨਿਾਂ ਵੱਿਚ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਨਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟਾਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤੰਿਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਹਿੀ ਸਥਤਿੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਰਿ ਤੋਂ ਕਵਿੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਸਿਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ.

ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਕਹਿਾ ਕ ਿਜਵਿੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਕਿ ਭਆਿਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵੱਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਤਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਰਿਯਾਤ ਵੱਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ”ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.63 ਕਰੋੜ ਟੀਕਆਿਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਾ, ਂਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਰਿਧਾਰਤ ਟੀਕੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਅ ਸਲੈਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਿਾਲ ਹੈ”।

ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਊਿਟ ਦੀ ਕੋਵੀਸ਼ਲਿਡ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੱਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸਨਿ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੱਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 1,200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਟੀਕੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਤਿ ਤੰਿਨ ਕੀਮਤ ਸਲੈਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕ ਿਯੂਨੀਅਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨੱਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕ ਿਇੱਕ ਦਨਿ ਵੱਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕ ਿਮੌਜੂਦਾ ਔਸਤਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਨਿ ਵੱਿਚ ਸਰਿਫ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ ਿਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਵ ਵਆਿਪੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕੋਵਡਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਬਮਿਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *