ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇ? ਉਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ […]

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। Read More »