ਦਿਨੇਸ਼ ਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਦਿਨੇਸ਼ ਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ Read More »