ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ : ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ : ਸ਼ਰਮਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ […]

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ Read More »