ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਕਸੂਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾੳ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਭਜੇ

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਕਸੂਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾੳ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਭਜੇ Read More »