ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਊਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਪਆਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜਗਰਾਉਂ 04 ਜੂਨ (ਜਸਵੰਿਦਰ ਸੰਿਘ ਡਾਂਗੀਆਂ /ਜਸਬੀਰ ਸੰਿਘ ) ਜ਼ਲਿ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਆਿਣਾ (ਦਹਿਾਤੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸੰਿਘ ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵੰਿਦ ਕੋਲ ਚੁੱਕਆਿ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ […]

ਸੋਨੀ ਗਾਲਬਿ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਰਾਊਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਪਆਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ Read More »